بابام اسم سه چهارتا شهر رو گفت با اسم سه چهارتا آدم، گفت پنجشنبه صبح میری ستادشون میگی بابام سلام رسوند. دیگه خودشون میدونن. انگار ستاد انتخاباتی بقالیه کاندیدا اونجا باشه. منم گفتم بنده یک رای دارم، اون رو هم شناسنامه م دست توئه نمیخوام. اه
:))) ‎· Mamad
:))) ‎· Seety