من میخواستم برم دکتری بخونم علم رو یک گام ببرم جلو بعد خودم نشستم با خودم خلوت کردم دو دوتا چارتا کردم گفتم خدایی علمی که بخواد به وسیله من پیشرفت کنه خودش زیر سواله. همونجا کرکره خواسته‌هام رو کشیدم پایین
درود بر تو ‎· kimyagar
نوکرم ‎· Boycott