ما که تو کشورمون اینطوره که یا عمو ولادمیر با رای مردم رییس جمهور میشه، یا خودش رقبا رو شکست میده رییس جمهور میشه. پارلمانم که خود عمو مهندسه. من این انتخابات شما و بقیه کشورا رو درک نمیکنم :-)