Avatar for l3oyc0tt
چقد تو فرندفید گزینه وجود داشت که من اذیتش کنم کرم بریزم. اینجا چی؟ هیچی! مجبورم برم تو گروههای تلگرامی باز. اه
Comment
اینجا خیلی کمه آدم من نیمی از افراد لیستم رو تازه شناختم :))) فقط فکر کنم ده دوازده تا آشنا از قبل داشتم اینجا ‎· Vivavida
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015-2018 Mokum.place