تو سی سال زندگیم حتی یه دندونمم عصب کشی نکردم. هیچوقتم دندون درد نکشیدم. برای چک آپ یه عکس گرفتم دادم دختر عمه‌م، بهم گفت یه عکس تکی از فلان و فلان بگیر. گرفتم دادم بهش. گفت مشکوکم به یکی. فرستاد برای یه دوست متخصصش. گفت تنها دندون پر کرده‌ی دهنم از داخل داغونه و ریشه‌ش پوسیده!!!!!! ظاهرا هیچ مشکلی اما نداره. گفت ارزشم نداره چون ریشه‌ش مشکل داره بکش بیا امپلنت کن! یعنی من حداقل روزی ۲ ساعت با این دندونام ور میرم، من باس دندون بکشم؟!!!!!!
مسواک بین دندونی و پشت دندونی و خلال و نخ و کوفت و درد و آخه چرا باید پوسیده شی پدررررسگ؟ پوسیدگی بدون هیچ علائمی؟ آخه نکبت یه جور پوسیده میشدی درستت کنم. باس بکشمت؟ من نمیتونم ‎· Boycott
دقیقا :| یعنی من دو تا دندونم گفت یه ذرههه خال ریز زده دارم خودمو میکشم از شدت ناراحتیش. هر چییی میخورم سریع مسواک٬‌نخ دندون٬‌مسواکای مختلف... غصه م شده اصن ‎· MaryaM
روزگارم تیره و تاره. دندونای نازنینم چقد من خرج کوفت و زهرمار میکنم واس اینا. من ایمپلنت نمیتونم ‎· Boycott