کاری کردین که من برم توییتر و تلگرام اسکار بازی. متاسفم واسه سطح پایین این وادی