احمقانه ترین سوال رو این رفیقم ازم پرسید. گفت تو واقعا میفهمی اینا چی میگن که میخندی؟=))
:))))) ‎- نیالا
:))) ‎- MaryaM
بش میگفتی نه بابذ صدا خنده میاد میخندن فکر میکنم خنده داره منم میخندم ضایع نشم :))) ‎- MaryaM
:))) ‎- ابوتایغر
حالا خودمونیم واقعا میفهمی؟ :)) ‎- ابوتایغر