احمقانه ترین سوال رو این رفیقم ازم پرسید. گفت تو واقعا میفهمی اینا چی میگن که میخندی؟=))
:))))) ‎· نیالا
:))) ‎· MaryaM
بش میگفتی نه بابذ صدا خنده میاد میخندن فکر میکنم خنده داره منم میخندم ضایع نشم :))) ‎· MaryaM
:))) ‎· ابوتایغر
حالا خودمونیم واقعا میفهمی؟ :)) ‎· ابوتایغر