تام هاردی هم نبود تو مراسم؟
نه نیست ‎- نیالا
اینه وضع اسکار تو این مملکت ‎- Boycott