تام هاردی هم نبود تو مراسم؟
نه نیست ‎· نیالا
اینه وضع اسکار تو این مملکت ‎· Boycott