یکی از عوامل اسکار به شارلیز چشم داره و این کاملا مشخصه