Avatar for l3oyc0tt
باز هم اسکاری که ست مک فارلن مجری بود به نظرم بهترین اسکار چند سال اخیر بود
Comment
موافقم که کیفیت کارها و کیفیت شو خیلی بالاتر بود. ولی من از ریلیتبل بودن این شو خیلی دارم لذت میبرم ‎· نیالا
Comment
من ولی به نظرم دیگه دارن زیادی جریانش میکنن. مطمئنم بازم ادامه میدن:)) ‎· Boycott
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10