همون ساند ترک روزی روزگاری در امریکا رو باید اسکار همون دوره و سه تا دوره بعدیش رو بهش میدادن به عنوان جایزه