من یه لحظه اومدم سجده‌ی شکر برم دیدم حالا کی حال داره از حالت افقی نیم خیز شه تغییر پوزیشن بده