معمولا کارهایی که میکنم ریسک کمی توشه و همون ریسک کم هم ده تا شریک براش پیدا میکنم که سرشکن شه. اما اینیکی ریسکش زیاده ولی یه حسی بهم میگه اینو تنها انجام بده