نشستم دارم مقالات صنایع پلیمر و پتروشیمی و این زهرماریا میخونم واس خواهرم پروپوزال بنویسم. یعنی این حس انزجارم از شیمی دوباره به اوج خودش همچون دوران دبیرستان رسید
هرچی من ریاضی و فیزیک میفهمم این بچه نمیفهمه، هرچی این شیمی و زبان میفهمه من نمیفهمم. با هم بریم سر جلسه کنکور رتبه یک میشیم ‎· Boycott