امروز صبح دوستم بهم زنگ زد گفت در ماشینم باز نمیشه، هیچی کار نمیکنه، همه چی خاموشه! فکر کنم ماشینم سوخته:| گفتم مگه موبایله؟ خیلی استرس داشت هی میگفت چیکار کنم؟ گفتم به بابات بگو برات باطری ساز بیاره. لازمه بگم دختر بود یا خودتون فهمیدین از اون قسمت ماشینم سوخته؟
شاید منظورش کامپیوتر ماشینش بده :)) ‎· Mamad
دوست دختر داری؟ o.O ‎· Hamid6
دوست پسرم دارم تازه ‎· Boycott
:))) ‎· hadi