فرانک آندروود توی هاوس آو کاردز یه شخصیت آب زیر کاهی داره که منو یاد یکی میندازه که خیلیم ازش خوشم میاد