با اینکه من سامسونگ فن هستم حسابی، ولی نمیدونم چرا سامسونگ این مشکل ریدمان خوردن تو گوشی بعد از آپدیت OTA رو رفع نمیکنه. یعنی از دوران خدابیامرز اس ۲ تا به کنون که نوت ۵ هست من هر بار گشادی زد تو سرم با اودین فلش نزدم و OTA آپدیت کردم این گوشی بگا رفت مجبور شدم با اودین باز فلش کنم