توی این هاوس آو کاردز به نظرم فرانک آندروود باس کلیر رو طلاق بده. مشکل اخلاقی داره این آدم اصلا. زن زندگی نیس که
دیوووسه اصن :| ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™