من دلم نمیاد قسمت آخر هاوس آو کاردز رو ببینم :(
اووووف خیلی خوووبه ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™