دوستم تو گروه نوشته بچه‌ها فکر کنم عمو شدین، گمونم دیگه باید ازدواج کنم =))
:)) ‎· Hamid6