دوستم تو گروه نوشته بچه‌ها فکر کنم عمو شدین، گمونم دیگه باید ازدواج کنم =))
:)) ‎- Hamid6