یادش بخیر، قدیما توی فرندفید که ما برو بیایی داشتیم برای خودمون کسی بودیم یه نقطه میزدیم ساعت سه صبح، زیرش بحث میشد. ملت میومدن پیرامون عمق نقطه‌ی ما رایزنی میکردن. الآن ما توی توییتر جمله مینویسیم قصار، کوه رو میلرزونه بز بشنوه به نعره میفته بالا سر سیگار بگی خاموش میشه اما کسی ملاقه نمیزنه ما رو