آلمان رو میبینید داره چه میکنه یا نه؟:|:|:| نه خداییش میبینین یا نه
باختن كه ‎· Seety