از مزایای آمریکا اومدن این بوده که به توالت بی آب عادت کردم
افتابه بسون خب ‎- ترانه لایف
این تکنولوژی شیلنگ رو باس صادر کنیم بلاد کفر ‎- نصرین
@ghadamkheir هس اونجا هم ولي نصبش دردسره بخصوص تو خونه ي اجاره اي ‎- ترانه لایف
@narges-esf: از این فرنگی خودشیلنگیا چی؟ از اونا که میشه دیگه ‎- نصرین
من عادت کردم خیلی هم راحتم ^__^ ‎- ladanooo
@ghadamkheir: خودشيلنگي چيه؟ ‎- ترانه لایف
@ladanooo: بيخود بايد بسوني:)) ‎- ترانه لایف
@narges-esf زرررررشک :)) ‎- ladanooo
از شیر سیفون سه راهی میزنن ‎- سعید ©
من هنوز بی آب نمیتونم :)) ‎- فضانورد در قهقرا
سخته كه :/ ‎- بــــــــــاران!
آدم به همه چی عادت میکنه ‎- ladanooo