یه ساعت طول داد تا اینو اتچ کنه
piggi.jpg
تو نوبت بودی خخخخ ‎- حاجیه خانوم فلفل سادات
خيلى كنده ‎- Lady L
درست میشه از روز اول تا الان کلی پیشرفت کرده ‎- حاجیه خانوم فلفل سادات