یه ساعت طول داد تا اینو اتچ کنه
piggi.jpg
تو نوبت بودی خخخخ ‎· حاجیه خانوم فلفل سادات
خيلى كنده ‎· Lady L
درست میشه از روز اول تا الان کلی پیشرفت کرده ‎· حاجیه خانوم فلفل سادات