Birazdan meme acilimiyla donecegim bekleyin anacim.