Vegan Tattoo
02ed55d3775888444e371480c8fe3d1c.jpgaf7212b49ea382dc1efda0c1ed290a7f.jpg
02a2b117623a42d1faf5b012fdb381f0.jpg
مثلا یکی بره رو دستش تتو کنه، گوشت، یا حتی گوژت :))) ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen ایده خوبیه، بغلش هم یک تتو مثل این بزنه که کامل بشه :))) http://usercontent2.hubimg.com/6075083_f260.jpg ‎· Mahdi