Avatar for mahdiebrahimi1
اگر همه انسان‌ها گیاه‌خوار بودند، چه می‌شد؟ "امکان دارد که شما یا کسی از آشنایان شما گیاه‌خوار باشد. بنابراین فکر کردیم که می‌توانیم یک بازی فکری را با هم امتحان کنیم. اگر همه انسان‌های روی زمین ناگهان گیاه‌خوار می‌شدند، چه پیش می‌آمد؟" What If The World Went Vegetarian? " http://www.vidoal.com/video/What-If-The-World-Went-Vegetarian
Comment
دانشمندان به این نتیجه رسیدن که گیاه خواران برای کره زمین خطرناکن :)) انسانها. یک تحقیق در این زمینه بیرون اومده ‎· Mamad
Comment
@mirzaie وااااااااااای چه وحشتناک :دی ‎· Mahdi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015-2018 Mokum.place