Avatar for mahdiebrahimi1
روزی که گذشته است از او یاد مکن فردا که نیامدست فریاد مکن بر نامد ه و گذشته بنیاد مکن حالی خوش باش و عمر برباد مکن
Comment
ایده خوب برای تتو بعدی. شعر خیام :) ‎· Mahdi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015-2018 Mokum.place