یک دست جام باده و یک دست جعد یار. رقصی چنین میانه میدانم آرزوست.
tumblr_o237pa6piE1tezjkso1_400.gif
ای بابا :/ از این چیزا شیر نکنید دلمون میخواد :)) بعدن خانوم رو ببرم کجای این تهرون اینجوری بغلش کنم ؟! :))) سطح دغدغه ‎· Mamad
@mirzaie حالا تا اون موقع شاید ما هم به این سطح آزادی رسیدیم :دی ‎· Mahdi
@mahdiebrahimi1: خوشم میاد کلن درباره من به ناامیدی مطلق رسیدی! تا اون موقع ۱۰۰ سال دیگه رو میگی دیگه :))))' تا اون موقع مجرد می مونم پس! الان که ۳۲ هم پر شودِس ‎· Mamad
@mirzaie: نه دادا ، خوشبینم که بزودی اتفاقات خوب بیوفته. :دی ‎· Mahdi