User avatar

حموس؛ غذایی برای اتحاد و چندپارگی خاورمیانه آیا غذا می‌تواند ملت‌هایی را که سال‌هاست بر سر دین می‌جنگند، کنار هم بنشاند و به بهانه‌ای برای صلح در خاورمیانه تبدیل شود؟ http://aasoo.org/articles/187/

Comment

نه، چون من حموس دوست ندارم :دی

 ‎· SaeedTheGiraffe ?
Comment

@saeedgreen باید یک بار حموس دست ساز منو امتحان کنی تا بعدا نظرت تغییر کنه. من همه چیز رو دستی درست میکنم، میکوبم و آماده میکنم با نان تازه خانگی. :)

 ‎· Mahdi
Comment

دادا دوری خب:دی وگرنه من که قراره یه عالمه از دست پختتو امتحان کنم :))

 ‎· SaeedTheGiraffe ?
Comment

@saeedgreen یک روز خوب میاد :))

 ‎· Mahdi
Comment

منم نخوردم تا حالا متاسفانه:دی

 ‎· Aliusha
Comment

اون روز خوبو بگو زودتر بیاد خب، آلی هم پایه س :)))

 ‎· SaeedTheGiraffe ?
Comment

@aliusha: وای جدی میگی تا حالا حموس نخوردی :)

 ‎· Mahdi
Comment

@saeedgreen: امیدوارم که زودتر بیاد :) حموس قوت قالب وگان هاست :دی

 ‎· Mahdi
Comment

نمیشد پیتزا بدن :))) همه هم دوس دارن ! صلح میشد

 ‎· Mamad
Comment

منم داداشم حموس های خوبی درست میکنه ولی منم دوس ندارمش

 ‎· M∂s♥ud
Comment

@mirzaie: با این حموس پیتزا هم درست کردم :)) حالا باهاتون بعدا شر میکنم

 ‎· Mahdi
Comment

@masoud: :|

 ‎· Mahdi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10