هر ننه قمر فرانسوی میخواد بیاد ایران اول میره خانه فرهنگ ایران در پاریس اونا هم وصلشون میکنن به من! کچل شدم بس هی باید جواب ایمیلای این قورباغه ها رو بدم