دو ساعت و نیم توپ زدم! دستم خسته شد
خدا قوت ‎- خانوم میم
ممنون ‎- عموشاد