با بچه های کانادا نمیرسیم دو کلمه چت کنیم! یا ما خوابیم یا اونا، باقی وقتا هم دسشویی رفتن ها تداخل داره
=)) ‎- آیــــه!
اینو که باید لایک کنه لایک نمیکنه مثلن دسشویی یه!!! ‎- عموشاد
:)) خوابم میاد هنوز بابا ‎- گلرخ