‏بازی فینال اوپن استرالیا ، سرنا با آنجلیک کِربِر را دیدم. کربر جانانه جنگید. براوو.
IMG_20160130_151035.jpg
+ ‎· عموشاد