‏بازی فینال اوپن استرالیا ، سرنا با آنجلیک کِربِر را دیدم. کربر جانانه جنگید. براوو.
+ ‎- عموشاد