‏آقای گزارشگر تنیس شبکه ورزش! فوتبال که گزارش نمی‌کنی؟ وقتی توپ میزنن رالی میکنن، گزارشگر زر نمی‌زنه! مرسی اه