سرعت پایینش به خاطر اینه که میخواد از وی کی یه فایل لود کنه، وی کی هم اینجا فیلتر و این قاط میزنه
مال ssl هم هست ‎· یوری