جون هرکی دوست دارید اون تم‌های فرفر رو اصلاح کنید برای اینجا. چپ به راسته سرویس شدیم
من بلد نیستم :دی ولی همیشه فرندفیدم اینجوری بود :)) ‎- حاجیه خانوم فلفل سادات
سیاوش رو بکشین بیارینش :دی ‎- شاپور
سیاوش رو بیابیم. ‎- Mania
هاله اعصابت خرد نمی‌شد؟ :))) ‎- Mania
نه ولی فونتم تاهوما بود دوسش داشتم ‎- حاجیه خانوم فلفل سادات