از قضا چند ههفته مونده به دفاع من، گذرم به اینجا افتاده، نکنید به ابوالفشضل من وقت ندارم
منم دقیقا وسط امتحانامه ‎· روانشناس
امتحان که غمی نیست هیچ وقت نمیخونی، من الان مرخصی گرفتم ‎· marzieh poorrahimy
من سه روز بود نیومده بودم سر کار، امروز اومدم که باز سه روز نیام، از صبحم گیر اینجا افتادم :)) ‎· روانشناس