Mas
در مکان ما رونق اگر نیست، بغل هست.
کوووو ما چرا نمیبینیم ‎- حاجیه خانوم فلفل سادات
تو مس کبیر خودمونی ؟ ‎- Noosha
چشم بصیرت خواهر چشم بصیرت. ‎- Mas