Mas
در مکان ما رونق اگر نیست، بغل هست.
کوووو ما چرا نمیبینیم ‎· حاجیه خانوم فلفل سادات
تو مس کبیر خودمونی ؟ ‎· Noosha
چشم بصیرت خواهر چشم بصیرت. ‎· Mas