Avatar for mayeli
شما خنجر امت رسول هستید شما روافض در ایام ماضی با یهود و صلیبی ها پیمان نانوشته داشته اید. از ابن سبا یهودی که عقاید مجوس را داخل امت رسول کرد تا خومینی که کمر امت را با فتنه صفوی شکست.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015-2018 Mokum.place