Kamilla Pluzhnikova, Aleksey Orlov - "Tolko my" - http://www.youtube.com/watch?v=4JTWzK2SyXo&feature=youtube_gdata