نمیشه تو هوم فید فقط فید کسایی که ساب دارم رو ببینم؟
به به طفل چهارده ساله‌ی ما ‎- Makhmal
۱۹ ساله هستم و سلام :)))) ‎- Mehrshad
عکس ۱۳ سالگیته؟ :)) ‎- وحید معمولی
نمیدونم دیگه خودش گذاشته مام دستش نزدیم :)))) ‎- Mehrshad