بیل میسون کجاس؟ دیدین نیومده، دیدین فیک بود آخرشم
اومده بابا ! :))) ‎- Mamad
فكر كردي اون زودتر از ما اومده :)) ‎- 3pid
ای بابا :)))) ‎- Mehrshad