بیل میسون کجاس؟ دیدین نیومده، دیدین فیک بود آخرشم
اومده بابا ! :))) ‎· Mamad
فكر كردي اون زودتر از ما اومده :)) ‎· 3pid
ای بابا :)))) ‎· Mehrshad