عه راستی تا حالا به این نکته پی نبرده بودم که اینجارو هنوز فیلتر نکردن :)))
مهرشاد ده سال جوون شدی :))) ‎- Vivavida
الان که پی بردی چه احساسی داری :))) ‎- Mamad
ویدا :)))) ‎- Mehrshad
ممد راستش هیچی :| همیشه وی پی ان آنه دیگه چه فرقی داره :)))) ‎- Mehrshad