یکی از کاربرد های فرندفید این بود که میرفتم تو دایرکتام و اون دایرکتی که پرهام دستور پخت پنکیک برام فرستاده بود رو میخوندم :( الان چی ولی؟ همش گوگل همش گوگل. تازه دایرکت دونی هم خالیه -.-
وای اون رسپی رو من هنوزم دارم ‎- Noosha
@Noosha واقعا؟ من ندارمش و واقعیتشم اینه که هیچوقت نتونستم با رسپی پرهام پنکیک خوبی درست کنم ولی رسپی های گوگلی جواب بوده :))))) ‎- Mehrshad
نتونستی ؟ بلد نیستی :)) ‎- Parham
نیگا ترو خدا ! دایرکت هم میرفته به اون سن :| ‎- Mamad
پرهام ارجاعت میدم به این که ساخته رسپی های گوگلیه :)))) https://mokum.place/mehrshadr/203343 ‎- Mehrshad
@mirzaie پ چی؟ تازه خوبشو تعریف کردم الان ^_^ ‎- Mehrshad