این «مکان» شما، فعلا که جای بسیار مزخرفیه. سرویسی که اپ موبایل نداشته باشه، امروزه دوزار نمی ارزه!!
دکتر جان ما همه مون این کاستی ها رو میدونیم! منتها خود فرفر ، جنس آدماش و حس و حالشه که ما رو تو همچین محیطی جمع میکنه :) ‎· Mamad
سرویس باید مزیدی داشته باشه که داره. والسلام ‎· Spidermard
اسپایدر :)))) ‎· Vivavida
مجال بدین به سرویس بدبخت ، رو مرورگر موبایلم اوکیه ‎· حاجیه خانوم فلفل سادات