اگه میخاین اینجارو بترکونین، برین وحیدآنلاین رو به زور بیارینش اینجا. نکنه اومده و من بی خبرم؟
نیومده گلم ‎- Spidermard
وحید آنلاین مارادوناست، ما باید به فکر غضنفر باشیم ‎- soshyans
ئه، تو هم اومدی دکتر؟! :)) ‎- RokhSaare