های لوزرا، های متضای لوزر
های خوشگل شهر :* ‎· Hamid6
به به سلام به پدر شیشلیک ایران و حل کننده تمرین های جوانان :))) :** ‎· Milad
ای بابا بازم این خنثی. :| ‎· Farzad
هلوووو ‎· MaryaM
هاى داداش سابق ‎· Selene
بز اومد:)) ‎· shompi
خفه شو خفه شو خفه شو ‎· MortezaDalil
هاییییییییییییی میلاددددی ‎· Mahyaa مه‌یا
واقعا جای فسیلی چون تو اینجا خالی بود :)))) ‎· پریســــا
لوزر اعظم به موکوم آمد ‎· Nima
میلاد :) ‎· AmirGT
چرا منو ساب نکردی؟ اسمایلی خشمگین ‎· Selma
با این کامنتی که گذاشته شده با میلاد مثل سلبریتی ها برخورد شد :))) ‎· Vivavida
ميلى :دى ‎· NaCm
مکان هم شد مکانینگ ‎· soshyans