های لوزرا، های متضای لوزر
های خوشگل شهر :* ‎- Hamid6
به به سلام به پدر شیشلیک ایران و حل کننده تمرین های جوانان :))) :** ‎- Milad
ای بابا بازم این خنثی. :| ‎- Farzad
هلوووو ‎- MaryaM
هاى داداش سابق ‎- Selene
بز اومد:)) ‎- shompi
خفه شو خفه شو خفه شو ‎- MortezaDalil
هاییییییییییییی میلاددددی ‎- Mahyaa مه‌یا
واقعا جای فسیلی چون تو اینجا خالی بود :)))) ‎- پریســــا
لوزر اعظم به موکوم آمد ‎- Nima
میلاد :) ‎- AmirGT
چرا منو ساب نکردی؟ اسمایلی خشمگین ‎- Selma
با این کامنتی که گذاشته شده با میلاد مثل سلبریتی ها برخورد شد :))) ‎- Vivavida
ميلى :دى ‎- NaCm
مکان هم شد مکانینگ ‎- soshyans