جمع تر بشینید منم جا شم ، سلااام ملت
سلام. خوش اومدید ‎- Amoon ╭•⊰✿
درود عامو ! کجایی پس :)) ‎- Mamad
درود بر تو ‎- §╠╣/~\╠╣R /~\ /\/\ ♛
سلام ‎- DArA
سلام کاکو :) ‎- Dr.RoHo
سلام گلم! ‎- ابوهدی
سلام :) ‎- SaeedTheGiraffe ?
سلام ‎- Seety
سلام همگی.دوستای قدیم امون و شهرام و دارا و روحو و ابوهدی و سعید و سیتی و ممد..چه استقبال گرمی..ممد آلیوشا هم از ویکی بکن بیار ‎- Milad
سلام عقبمونده ذهنی و جسمی و هزارجور مخدر دیگه، خوش اومدی ‎- @vanik
سلام :) ‎- بولوار نیوفسکی
سلام خوش آمدی ‎- منفی سی
به به سلاممممممم میلاد آبودانی خودمون ‎- Dr Fo
سلام :) ‎- alimgn
دادا میلاد آلی رو آوردم. اومده ... ‎- Mamad
سلام ... ‎- Caspian
سلام خوش اومدی ‎- Arvand