از دوران پسافرفر خاطره و ناگفته های عجیب زیاده ک به مرور میگم، اینستاگرام جای گفتنش نبود، دنبال کلبه ای مثل همین جا میگشتم
عامو از روزهای اوجت خیلی فاصله گرفتیا ؟ کم فید میزنی ‎· Mamad
میدونی من هنوز لپ تاپم ندارم ‎· Milad
عکس رو دیدم الان :| ایشالا ی دونه خوبش رو میخری . چون میدونم برای کارت لازم داری . ‎· Mamad
منتظرتیم تو شیفت شب:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
حتما.. ‎· Milad